• dsa

Gạo


Gạo Bảo Minh - Nếp cái hoa vàng 1kg

Gạo Bảo Minh - Nếp cái hoa vàng 1kg

Giá: 39.000 VND
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 39,000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg


96.900 VND
Khuyến mại: 77.500VND
Khuyến mại: Giảm giá 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg


105.000 VND
Khuyến mại: 89.300VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 - 3Kg

Gạo ST25 - 3Kg

Giá: 115.600 VND
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 115.6000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Giá: 99.000 VND
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND
Khuyến mại:
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg

Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg

Giá: 85.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg

Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg


82.000 VND
Khuyến mại: 61.500VND
Khuyến mại: Giảm giá 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg

Giá: 180.000 VND
Khuyến mại: Mua 2 túi 5kg tặng 1 Bộ bát sứ cao cấp trị giá 125.000
Tình trạng: Còn hàng
 Gạo tám thơm Điện Biên túi 3kg

Gạo tám thơm Điện Biên túi 3kg


85.000 VND
Khuyến mại: 63.800VND
Khuyến mại: giảm 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 175.000 VND
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh 1Kg

Gạo nếp Tú Lệ Bảo Minh 1Kg

Giá: 45.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh 1Kg

Gạo lứt huyết rồng Bảo Minh 1Kg

Giá: 39.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo lức đặc sản Bảo Minh - 2Kg

Gạo lức đặc sản Bảo Minh - 2Kg

Giá: 69.000 VND
Tình trạng: Còn hàng