• dsa

Trà Hoa


Trà thảo mộc ngũ vị 250g

Trà thảo mộc ngũ vị 250g

Giá: 46.300 VND
Tình trạng: Còn hàng
Cỏ ngọt sấy lạnh 20g

Cỏ ngọt sấy lạnh 20g

Giá: 28.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Trà hoa cúc chi 25g

Trà hoa cúc chi 25g


43.500 VND
Khuyến mại: 39.200VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Trà hoa đậu biếc 25g

Trà hoa đậu biếc 25g


37.500 VND
Khuyến mại: 33.800VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Trà hoa nhài 35g

Trà hoa nhài 35g


40.300 VND
Khuyến mại: 36.300VND
Khuyến mại: giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Trà hoa hồng 50g

Trà hoa hồng 50g


55.000 VND
Khuyến mại: 49.500VND
Khuyến mại: giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Trà gạo lứt 200g

Trà gạo lứt 200g

Giá: 25.000 VND
Tình trạng: Còn hàng