• dsa

Mứt, kẹo, hạt


Nhân hạt hướng dương 200g

Nhân hạt hướng dương 200g


47.200 VND
Khuyến mại: 40.100VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Nhân hạt bí xanh 250g

Nhân hạt bí xanh 250g


77.600 VND
Khuyến mại: 69.800VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Nhân hạt hạnh nhân 220g

Nhân hạt hạnh nhân 220g


108.700 VND
Khuyến mại: 97.800VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Nhân hạt mắc ca 220g

Nhân hạt mắc ca 220g


219.800 VND
Khuyến mại: 186.800VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Nhân óc chó 150g

Nhân óc chó 150g


72.000 VND
Khuyến mại: 61.200VND
Khuyến mại: giám 15%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt hướng dương vị óc chó 200g

Hạt hướng dương vị óc chó 200g


27.500 VND
Khuyến mại: 23.400VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt hướng dương vị caramen 200g

Hạt hướng dương vị caramen 200g


27.500 VND
Khuyến mại: 23.400VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt hướng dương vị táo đỏ 200g

Hạt hướng dương vị táo đỏ 200g


27.500 VND
Khuyến mại: 23.400VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt hướng dương vị dừa 200g

Hạt hướng dương vị dừa 200g


27.500 VND
Khuyến mại: 23.400VND
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt hướng dương 300g

Hạt hướng dương 300g

Giá: 36.800 VND
Tình trạng: Còn hàng
Hạt dinh dưỡng - mixed nuts 210g

Hạt dinh dưỡng - mixed nuts 210g


107.500 VND
Khuyến mại: 96.800VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Hạt dẻ Trung Khánh chín (kg)

Hạt dẻ Trung Khánh chín (kg)

Giá: 65.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Hạt điều 180g

Hạt điều 180g


75.600 VND
Khuyến mại: 68.000VND
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Bánh Cốm size 70

Bánh Cốm size 70

Tình trạng: Còn hàng